WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind,  zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Kraamdame onderschrijft de WHO-code. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

De WHO-code wil:
borstvoeding beschermen en bevorderen
dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO code  in Nederlands
De WHO-code in het Engels